Fältservice för Avbrottsfri kraft

Ett oöverträffat och globalt nätverk av certifierade tekniker

I den mån det behövs har vi möjlighet att resa till dig och hjälpa dig på plats. Våra serviceingenjörer har goda kunskaper om våra produkter och komponenter och kan där efter uppfylla dina behov.
Vanliga uppdrag för fältservice kan vara felsökningar, underhåll av produkter och system, uppgraderingar eller eventuella reparationer.
Kontakta oss nedan för att få önskad fältservice.

Avbrottsfri kraft

Email

Andreas Linden

Per Rosenquist

Gustav Svanfors

Kontakta oss på:
service.vaxjo@kraftpowercon.com