Prosjekt Trolltjärn

KraftPowercon leverte som underleverandør komplette 110VDC-systemer til nybygg av 400kV-stasjonen UT64 Trolltjärn for kunden Svenska Kraftnat.

Stasjonen Trolltiärn ligger i Arvidsiaur kommune, ca. 45 km øst for lokalsamfunnet Arvidsjaur. Stasjonen gjør det mulig å koble 1300 MW vindkraft til overføringsnettet.

Prosjekt Hedenlunda

KraftPowercon leverte som underleverandør komplette 110VDC-systemer til fornyelsen av 400kV-stasjonen Hedenlunda, for kunden Svenska Kraftnät. Stasjonen Hedenlunda ligger i Flen kommune, ca. fire km sør for Flen.

KraftPowercons løsning

Komplette fabrikktestede systemer konstruert i henhold til Svenska Kraftnäts spesifikasjoner. Hvert system inkluderer følgende:

100VDC-system splittet inn i separate A og B-systemer

110 og 48VDC-distribusjoner og uavbrutt 230VAC.

  • Batteri
  • Likeretter
  • DC/DC-konverter
  • Vekselretter
  • Overvåkning