Värderar du hållbarhet högt?

Vi rustar upp utvalda produkter för återbruk vilket är hållbart både för din ekonomi och vår miljö.

Denna tjänst innebär att du skickar in din befintliga produkt som behöver rustas upp, under tiden vi renoverar produkten skickar vi en redan återvunnen produkt till dig. Produkten som du skickade in kommer sedan till nytta för en annan kund.

Detta innebär att leveranserna blir snabba och du kan byta din komponent snabbare till ett reducerat pris.

Avbrottsfri kraft

Email

Andreas Linden

Per Rosenquist

Gustav Svanfors

Kontakta oss på:
service.vaxjo@kraftpowercon.com