Om KraftPowercon

Vår affärsidé

KraftPowercon erbjuder lösningar, produkter, tjänster—och driver innovation—inom industriell strömomvandling. Vi skapar värde för kunder genom att säkerställa effektiva, gröna, tillförlitliga och kostnadseffektiva processer som uppfyller såväl dagens som morgondagens krav.

Vi är verksamma inom sex områden: PCB & Halvledare, Elektrolys & Vätgas, Elfilter, Ytbehandling, Marin och Avbrottsfria Kraftsystem.

Vår vision

Vår vision är att tillhandahålla premium kraftomvandlingslösningar på ett sätt som ingen annan kan. I en värld som förändras allt snabbare anpassar vi oss, förändrar och tänker på nya sätt för att uppfylla den visionen. Medan vi aldrig överger funktionella lösningar är vi alltid öppna för att hitta fler geniala sådana.

Vårt syfte

Det bästa sättet för oss att vara ekonomiskt hållbara är att utveckla och sälja mer innovativa, grönare och effektivare kraftomvandlingslösningar Vi levererar ström till ballastvattenbehandlare som förhindrar att inkräktande mikroorganismer förpestar våra hav. Våra lösningar i MW-storlek används inom produktion av grön vätgas, ett bränsle utan föroreningar eller farliga utsläpp. Och när det gäller utsläpp så arbetar vi kontinuerligt för att hjälpa våra kunder att minimera deras luftföroreningar. Vi arbetar också med lösningar inom 5G som förändrar spelplanen inom otaliga områden. Vi säkerställer effektivare processer som kräver mindre energi och resulterar i mindre avfall inom metallbearbetning—och våra avbrottsfria system är just det. Vi vill driva en bättre värld. Och vi strävar envist efter att uppfylla detta.

Våra ledstjärnor

1/4

VÅR HISTORIA
FAKTA OCH SIFFROR

8,571

Produkter som levereras över hela världen per år

410

Medarbetare

83

Kundnöjdhet

Global räckvidd

Vår vision är att tillhandahålla premium kraftomvandlingslösningar på ett sätt som ingen annan kan. I en värld som förändras allt snabbare betyder det att vi måste anpassa oss, förändra och tänka på nya sätt. Medan vi aldrig överger en funktionell lösning är vi alltid öppna för

Våra kontor och Partners finns över hela världen, alltid nära när du behöver dem.