PowerKraft-container

Strömförsörjningslösningar för vätgasproduktion. Tillhandahåller optimerad strömförsörjning för din vätgasapplikation och -driftsförhållanden.

PowerKraft-designen garanterar bäst prestanda i krävande elektrolytiska processer Designen är baserad på tidsprövad tyristorteknik. Utrustningen består av en separat transformator- och likriktarpanel.

PowerKraft-container
PowerKraft-container

Våra Experter

Max Yung

Tobias Nordström

Sunil Bahl

Kontakta oss på:
highcurrent@kraftpowercon.com