Projekti Trolltjärn

KraftPowercon toimitti aliurakoitsijana koko 110VDC -järjestelmän Svenska Kraftnätin uudelle 400 kV sähköasemalle UT64 Trolltjärn.

Trolltjärnin sähköasema sijaitsee Arvidsjaurin kunnassa, noin 45 km itään Arvidsjaurin kylästä. Sähköasema mahdollistaa tuulivoiman liittämisen siirtoverkkoon 1300 MW teholla.

Projekti Hedenlunda

KraftPowercon toimitti aliurakoitsijana koko 110VDC -järjestelmän Svenska Kraftnätin uusiminen 400 kV sähköasemalle Hedenlundaan. Hedenlundan sähköasema sijaitsee Flenin kunnassa, noin 4 km Flenistä etelään.

KraftPowerconin ratkaisu

Kokonaiset tehdastestatut järjestelmät rakennettiin Svenska Kraftnätin määrittelyn mukaan. Jokainen järjestelmä sisältää:

110 VDC -järjestelmä jaettuna erillisiin A- ja B-järjestelmiin.

110 ja 48 VDC -jakelut ja keskeytymättömät 230 VAC.

  • Akku
  • Tasasuuntaaja
  • DC/DC – muutin
  • Vaihtosuuntaja
  • Valvonta