Date
3/30/2015

Elfack är Nordens största och ledande mötesplats för hela elteknik-, elkraft- och belysningsbranschen. 5-8 maj, Svenska Mässan, Göteborg

Varmt välkommen till Elfack 2015

Här kan man fördjupa sig inom specifika områden och samtidigt vidga sina vyer i andra delar av branschen. Och i mötet mellan kraftbolag, beslutsfattare, fastighetsskötare, fastighetsägare, politiker, installatörer, elkonsulter, eldistributörer, arkitekter och ljusdesigners formas de lysande idéer och innovativa lösningar som förväntas av elbranschen i framtiden.

Du som besökare på mässan har en mängd aktiviteter och seminarier att välja bland som du sedan kan dra nytta av i ditt eget arbete eller i din vardag.


Hämta ditt gratis entrékort här

Öppettider/Opening hours

Tisdag 5 maj 09.00 -17.00

Onsdag 6 maj 09.00 -17.00

Torsdag 7 maj 09.00 -17.00

Fredag 8 maj 09.00 -14.00

 

Welcome to Elfack 2015

Elfack is the largest and the leading meeting place for the entire electrical engineering, electric power and lighting industry.

Here you can immerse yourself in specific areas and at the same time broaden their horizons in other parts of the industry. And in the meeting between power companies, policy makers, janitors, landlords, politicians, plumbers, electrical consultants, distributors, architects and lighting designers formed the brilliant ideas and innovative solutions that are expected of the electricity industry in the future.

You as a visitor at the exhibition has a variety of activities and seminars to choose from which you can take advantage of in your job or in your daily life.

More news and insights

Uninterruptible Power Systems