Vi vet att du helst vill undvika akutbyten, haveri och långa stillestånd.

All elektronik har olika livscykler och livslängd. För att slippa akutbyten, haveri och långa stillestånd så är det bra med planerade byten. Våra moduler går att byta och uppgradera vilket bör göras efter 10 – 15 år som i sin tur skapar en helt ny livslängd för ditt system.

När du köper system från oss förser vi alltid dig med en underhållsplan för uppgraderingar, just för att ditt system ska hålla så länge som möjligt.

Avbrottsfri kraft

Email

Andreas Linden - +46(0)470 705 220

Johannes Andersson - +46(0)470 705 220

Gustav Svanfors - +46(0)470 705 220

Kontakta oss på:
service.vaxjo@kraftpowercon.com