Har du behov av reparation?

I den mån det går reparerar vi gärna dina komponenter om det skulle behövas. På grund av den snabba utvecklingen av teknik så blir det svårare för oss att reparera komponenter eftersom de blir mindre och mer komplexa. Men du kan vara lugn för det! I de fall där vi inte kan reparera en trasig komponent kan vi alltid erbjuda en ersättningsprodukt i stället.

Avbrottsfri kraft

Email

Andreas Linden - +46(0)470 705 220

Johannes Andersson - +46(0)470 705 220

Gustav Svanfors - +46(0)470 705 220

Kontakta oss på:
service.vaxjo@kraftpowercon.com