Elektrolys och Vätgas

Vätgas är i många fall den enda lösningen på koldioxidminskning och förväntas spela en nyckelroll i denna övergång. En uppskalning av grön vätgas är nödvändigt för att uppnå nollutsläpp. Grön vätgas tillverkad av vattenelektrolysprocessen kommer att ansluta sig till el som en viktig energibärare, eftersom den kan tillverkas säkert från förnybara energikällor samt att den mer eller mindre är icke-förorenande. För oss rimmar detta med vårt syfte att driva en bättre värld.
Genom att skapa lösningar inom vätgas hjälper vi våra kunder att minska koldioxidutsläpp vid allt från transporter till stålproduktion, samtidigt som vi minskar energiförbrukningen och kostnaderna.

Elektrolys och Vätgas

Våra experter

Lennart Hansson

Duck Hyun Yun

Roger Dorsel

Kontakta oss på:
hydrogen@kraftpowercon.com
Håll dig uppdaterad med allt vad gäller KraftPowercon elektrolys och vätgas
Följ oss på LinkedIn