Vattenkraft

UMD™ är den mest tillförlitliga lösningen för att driva pumpar, luckor andra motordrifter.

VAD SKULLE DET INNEBÄRA OM…

Du kunde förbättra din tillgänglighet och minska dina driftkostnader genom att eliminera oförutsedda stopp, systemfel och oplannerat underhåll.

Uppnå detta genom att byta ut dina gamla DC-Motorer till nya frekvensstyrda AC motorer som drivs av ett komplett fabrikstestad system med inbyggd reservkraft. En lösning som försörjer dina behov både på AC och DC sidan.

Allt detta med ett system som lätt underhålls av din egen servicepersonal.

AC-UPS och DC motorer är inte baserade reservkraftssystem är inte optimala för motordrifter ur ett tillgänglighetsperspektiv. KraftPowercon’s avbrottsfria motordrift UMD™ är den mest tillförlitliga lösningen för att driva pumpar, luckor andra motordrifter.

 1. DAMMLUCKOR
  Säker elförsörjning till kritiska dammluckor som säkerställer vattennivån i vattenmagasinet inte överstiger farliga nivåer.
 2. SMÖRJOLJESYSTEM
  När turbinens axel är i behov av konstant smörjning. UMD™ kan användas för att säkerställa att smörjolje och oljekylsystem elförsörjs med full tillgänglighet.
 3. HYDRAULISKA SYSTEM
  Reservkraft till hydrauliska system med UMD™ säkerställer att de kritiska funktionerna till vattenkraftsstationen kommer vara tillgängliga även vid problem med elförsörjningen.
 4. DRÄNKBARA PUMPAR
  Genom att säkra driften av dränkbara pumpar kan läckage av vatten från axeltätning alltid hållas på önskvärd nivå.
 • TRANSFORMATORSTATION
  Ställverkets övervakning, säkerhets och skyddssystem drivs av ett DC-system med stationärt batteri. KraftPowercons DC-systems kan anpassas att uppfylla både lokala krav och standarder. KraftPowercon har levererat batterier och laddningslikriktare till elkraftgenerering och eldistributionsapplikationer i över 30 år.
 • AXELTÄTNINGSPUMP / AXELTÄTNINGSMATARPUMP
  Axeltätningspumpar är kritiska för vattenturbiner. För att undvika läckage erbjuder vårt UMD™ system avbrottsfri elförsörjning till tätningspumpar.
 • NÖDLUCKOR
  Nödluckor är avsedda för säker start och stop av Peltonturbiner. Vår UMD™ kan användas för att säkerställa att elförsörjningen garanteras till nödluckorna.

KraftPowercon erbjuder en komplett produktportfölj som täcker lösningar inom kraftförsörjning inom motorer, AC och DC- kraft.

Integrerad frekvensomriktare erbjuder exakt motorstyrning

Eliminerar enkelfel

Kompletta fabrikstestade system

UMD™ är den mest tillförlitliga lösningen för att driva din motor.

Att förse motorer med rätt elkraft under kritiska driftförhållanden är skillnaden mellan vinst och stilleståndskostnader, skillnaden mellan fungerande maskiner i drift och mekaniska haverier, samt skillnaden mellan planerade underhåll och akut service och reparationer.

UMD™ system använder etablerade och fälttestade metoder för avbrottsfri kraft för att uppnå oöverträffad tillgänglighet.

Integrerad frekvensomriktare erbjuder exakt motorstyrning

UMD™ använder fälttestade, välkända frekvensomriktare med hög kvalité. Alla fördelar med frekvensomriktardrift är applicerbart också för UMD™. Det inkluderar minimerad startström, start på högsta vridmomentet, precis hastighetskontroll, energibesparing etc. Vid direktstart av en induktionsmotor kan startströmmen vara upp till 9 gånger högre än nominell ström. UMD™ med dess interna frekvensomriktare löser detta problem och möjligör användade av motorns fulla potential.

VFD Kurva

Eliminerar enkelfel

UMD™ systemen är designade att undanröja alla enkelfelkällor. Traditionella UPS-system måste vara dubblerade eller överdimensionerade för att uppnå samma säkerhetsnivå.

Kompletta fabrikstestade UMDsystem

UMD™ levereras som ett komplett motordriftsystem. Typtestade enligt IEC, UL, CSA eller andra önskade standarder. Systemet har enkla eller redundanta huvudbrytare, batteriladdare, AC och DC skenor, samt den önskade motordriftsanslutningen. Det kan dessutom kompletteras med avbrottsfri AC och DC till övriga nödvändiga hjälpsystem.

Som ett resultat av detta försvinner behovet av flera komplexa och tidskrävande ingenjörsinsatser som till exempel batteridimensionering, beräkning av effektförluster, motorskyddsinställningar och val av säkringar till distributionen. Det möjliggör också snabb och enkel installation och idrifttagning som kan göras av lokal drift och servicepersonal.

Avbrottsfri kraft för motordrift (UMD™)

UMD™ är ett system avsett för avbrottsfri drift av motorer som kan drivas inte bara från det befintliga elnätet, men också från batterierna. UMD™ är ett komplett system som består av batterier och UMD™ skåp. UMD™ skåpet i sin tur kan, beroende på behov, innehålla – likriktare, frekvensomriktare för motordrift, frekvensomriktare för UPS, DC/DC-omvandlare, AC och DC fördelning, transformatorer och filter, motorskydd och UPS-fördelning.

DC-System

Våra system är moduluppbyggda för enkelt underhåll och hög flexibilitet. De är i grundutförande komplett med likriktare, batteri, battericentral, distributionscentral och övervakning. Batterierna kan också placeras i fristående ställning. Dess kompakta design gör det möjligt att passa in även i begränsade utrymmen.

Vattenkraft

Våra experter inom Avbrottsfrikraft

Håkan Rydenborg - +46(0)470 705 200

Andreas Bohman - +46(0)470 705 200

Andrew So - +46(0)470 705 200

Kontakta oss inom Avbrottsfrikraft:
ups@kraftpowercon.com
Håll dig uppdaterad om allt med KraftPowercon Uninterruptible Power Systems
Följ oss på LinkedIn