Vattenkylsystem

UMD™ är den mest effektiva lösningen att säkra kraftförsörjningen till kritiska motordrifter.

Uppnå oslagbar tillförlitlighet för kritisk roterande utrustning som pumpar och fläktar!

Vattenkylsystem för HVDC, FACTS, Statcom och SVC kräver högsta möjliga tillgänglighet och tillförlitlighet. För att säkerställa elnätets stabilitet krävs 100% tillgänglighet för kylpumpar, fläktar, luftkonditionering och andra kritiska maskiner.

Backupsystem baserade på AC UPS eller DC motorer är inte lämpliga eller tillförlitliga reservkraftslösningar för roterande laster. KraftPowercon’s avbrottsfria motordriftsystem UMD™ är den mest kompletta och effektiva lösningen för att säkra kylpumpar, fläktar, luftkonditionering och andra kritiska maskiner.

Fallstudier

Vattenkylsystem

Integrerad frekvensomriktare erbjuder exakt motorstyrning

Eliminerar enkelfel

Kompletta fabrikstestade system

UMD™ är den mest tillförlitliga lösningen för att driva din motor.

Att förse motorer med rätt elkraft under kritiska driftförhållanden är skillnaden mellan vinst och stilleståndskostnader, skillnaden mellan fungerande maskiner i drift och mekaniska haverier, samt skillnaden mellan planerade underhåll och akut service och reparationer.

UMD™ system använder etablerade och fälttestade metoder för avbrottsfri kraft för att uppnå oöverträffad tillgänglighet.

Integrerad frekvensomriktare erbjuder exakt motorstyrning

UMD™ använder fälttestade, välkända frekvensomriktare med hög kvalité. Alla fördelar med frekvensomriktardrift är applicerbart också för UMD™. Det inkluderar minimerad startström, start på högsta vridmomentet, precis hastighetskontroll, energibesparing etc. Vid direktstart av en induktionsmotor kan startströmmen vara upp till 9 gånger högre än nominell ström. UMD™ med dess interna frekvensomriktare löser detta problem och möjligör användade av motorns fulla potential.

VFD Kurva

Eliminerar enkelfel

UMD™ systemen är designade att undanröja alla enkelfelkällor. Traditionella UPS-system måste vara dubblerade eller överdimensionerade för att uppnå samma säkerhetsnivå.

Kompletta fabrikstestade UMD™ system

UMD™ levereras som ett komplett motordriftsystem. Typtestade enligt IEC, UL, CSA eller andra önskade standarder. Systemet har enkla eller redundanta huvudbrytare, batteriladdare, AC och DC skenor, samt den önskade motordriftsanslutningen. Det kan dessutom kompletteras med avbrottsfri AC och DC till övriga nödvändiga hjälpsystem.

Som ett resultat av detta försvinner behovet av flera komplexa och tidskrävande ingenjörsinsatser som till exempel batteridimensionering, beräkning av effektförluster, motorskyddsinställningar och val av säkringar till distributionen. Det möjliggör också snabb och enkel installation och idrifttagning som kan göras av lokal drift och servicepersonal.

Vattenkylsystem

Våra experter inom Avbrottsfrikraft

Peter Knutsson - +46(0)470 705 200

Håkan Rydenborg - +46(0)470 705 200

Arvid Mårtensson - +46(0)470 705 200

Kontakta oss inom Avbrottsfrikraft:
ups@kraftpowercon.com
Håll dig uppdaterad om allt med KraftPowercon Uninterruptible Power Systems
Följ oss på LinkedIn