Efterfrågan på ökad produktkvalitet och komplexa processer är typiska för fordons-, flyg- och industrisektorn. När du uppgraderar dina generella metallytbehandlingsprocesser med våra lösningar blir du mer konkurrenskraftig.
Skrotandelen blir lägre; du kan erbjuda kvalitet på en högre nivå – och du sänker kostnaderna tack vare minskad energiförbrukning. Det bästa av allt är att det inte kräver någon betydande investering. Ändå kan denna processuppgradering vara avgörande för din och dina kunders lönsamhet och göra ditt företag hållbart på lång sikt. Vi garanterar tillförlitlig strömförsörjning till alla typer av generell metallytbehandling och levererade vår första likriktare för över 60 år sedan.

Vi erbjuder strömlösningar för

1/10

Ytbehandling

Våra experter

Tobias Nordström

Sunil Bahl

Patrick Delombre

Kontakta oss på:
gmf@kraftpowercon.com

Våra senaste inlägg på LinkedIn

Håll dig uppdaterad med allt vad gäller KraftPowercon Ytbehandling