Aquamirus, Turkiet

Aquamirus förbättrar vattenkvaliteten i Turkiet med hjälp av FlexKraft

Aquamirus är en innovativ, antimikrobiell lösning som förbättrar vattendesinfektionens effektivitet. Den förstör skadliga mikroorganismer som bakterier, virus, svampar, sporer, mögel och alger. Den är helt ekologisk och naturlig och tillverkas av salt och vatten. Lösningen är patenterad och godkänd av oberoende laboratorier och mikrobiologiska avdelningar vid universitet som godkänts av det turkiska hälsovårdsministeriet. Något som är viktigt här, som ägaren berättade för oss, är att bli av med oönskad smak i dricksvattnet. Företaget vann ett anbud för att rengöra vattnet i staden Ankara och behövde ett system som var både pålitligt och tillåtet för snabb felsökning om ett problem skulle uppstå. Lösningen har dock fler praktiska användningsområden. Inklusive:

• Ytdesinfektion

• Simbassänger (desinfektion)

• Sjukhus (desinfektion av medicinska enheter, hårda ytor)

• Växthus, djuruppfödning, anläggningar för kött och fisk och annan industriell användning.

Såhär låter feedback från kunden: ”Den aktiva substansen är HOCI, som genereras av en elektrokemisk aktiveringsmetod av salt. Era enheter används framgångsrikt i våra system för att underlätta denna tillverkning av desinfektionsmedel av naturligt salt.”

Fler referenser

Aquamirus

Aquamirus