ESP Elektrisk Uppgradering

– genom avancerade strömkälla- och kontroll-lösningar

Blås nytt liv i din ESP

Hänger din ESP med de ständigt ökande kraven? Om inte så behöver du inte vara orolig. KraftPowercons avancerade lösning för strömkälla och kontroll är ett kostnadseffektivt alternativ till dyra ESP-ombyggnader eller -expansioner.

Du kommer att blåsa nytt liv i dina befintliga ESP:s – med minskade utsläppsnivåer, energiförbrukning och underhållskostnader – till en överraskande låg investeringskostnad och med minimal störning av din verksamhet.

Minimerad investering och lägre driftskostnad

Lägsta möjliga investeringen, eftersom vi bara byter ut strömkällan. Minskade driftskostnader tack vare minskad energiförbrukning

Inget behov av extra utrymme

Vår lösning passar i befintligt utrymme och det finns inget behov av mekaniska förändringar

Exceptionellt snabb avkastning på investeringen

Kort stilleståndstid vid installation och omedelbar minskning av utsläppen.

Din anpassade lösning inkluderar alltid

1/3

Värdeerbjudande & jämförelse

Tabellen visar tydligt fördelarna med uppgradering till moderna strömkällor jämfört med andra uppgraderingssystem, inklusive investering i nya ESP:s eller påsfilter. Ju fler plustecken, desto gynnsammare.

ESP upgrade

Vår filosofi vad gäller uppgradering av ESP

Vi arbetar enligt en uppsättning principer för att säkerställa att din lösning är optimal när det kommer till prestanda och kostnad.

  1. Vi ändrar så lite som möjligt i ESP-systemet och undviker att lägga till fält eller utöka systemet.
  2. Vi övervakar mekaniskt ESP-underhåll vid behov.
  3. Vi fokuserar på att uppgradera ESP-strömkällor och styrenheter för att leverera den optimala lösningen.
  4. Vi fastställer den rätta kombinationen strömkällor för att se till att lösningen inte blir onödigt avancerad.
  5. Vi utför fältprover vid behov.

Exempel

ESP elektrisk uppgradering

1/2

ESP elektrisk uppgradering

Våra Experter

Reza Sharafy

Kontakta oss på:
esp@kraftpowercon.com