Gasturbiner

UMD™ är den mest kompletta och effektiva lösningen för att säkra pumpar, fläktar och andra motordifter.
Gas Turbine

Vår unika lösning säkerställer tillförlitligheten och tillgängligheten för gasturbiner.

Tillgängligheten av smörjolja, bränsle, ventilation, kylning och kontrollsystem är nödvändiga för gasturbinens tillförlitlighet och driftsäkerhet.

Backupsystem baserade på AC UPS eller DC motorer är inte lämpliga eller tillförlitliga reservkraftslösningar för roterande laster. KraftPowercon’s avbrottsfria motordriftsystem UMD™ är den mest kompletta och effektiva lösningen för att säkra pumpar, fläktar och andra motordrifter.

Full tillgänglighet

UMD möjligör uppstart från batteridrift vid nätavbrott.

Kompletta fabrikstestade system

UMD™ är den mest tillförlitliga lösningen för att driva din motor.

Att förse motorer med rätt elkraft under kritiska driftförhållanden är skillnaden mellan vinst och stilleståndskostnader, skillnaden mellan fungerande maskiner i drift och mekaniska haverier, samt skillnaden mellan planerade underhåll och akut service och reparationer.

UMD™ system använder etablerade och fälttestade metoder för avbrottsfri kraft för att uppnå oöverträffad tillgänglighet.

Full tillgänglighet

UMD™ säkerställer kontinuerlig drift av 3-fas AC motorer utan avbrott eller störningar vid elavbrott eller dålig elkvalité. Vid normaldrift är frekvensomriktaren elförsörjd av huvudnätet. Vid ett avbrott eller störning av elkvaliten sker elförsörjningen från ett batteri som är kopplat direkt till DC-mellanledet på frekvensomriktaren. Övergången mellan matningar är helt avbrottsfri, vilket innebär att motorn förbli helt opåverkad vid någon störning av elförsörjningen från huvudnätet.

UMD™ möjligör uppstart från batteridrift vid nätavbrott

När en motor stöds av ett traditionellt UPS system är uppstarten ofta beroende av tillgänglighet av elförsörjning från huvudnätet. När motorerna drivs av UMD™ kan dessa startas upp direkt utan hjälp av huvudnätet. Detta kan göras med fullt vridmoment och hastighet som vid normal uppstart. Det finns inget behov av bypass eller reservnät för att hantera stora startströmmar, dvs avbrott av huvudnätet begränsar inte möjlighet till uppstart, dvs avbrott av huvudnätet begränsar inte möjlighet till uppstart.

Kompletta fabrikstestade UMD™ system

UMD™ levereras som ett komplett motordriftsystem. Typtestade enligt IEC, UL, CSA eller andra önskade standarder. Systemet har enkla eller redundanta huvudbrytare, batteriladdare, AC och DC skenor, samt den önskade motordriftsanslutningen. Det kan dessutom kompletteras med avbrottsfri AC och DC till övriga nödvändiga hjälpsystem.

Som ett resultat detta försvinner behovet av flera komplexa och tidskrävande ingenjörsinsatser som till exempel batteridimensionering, beräkning av effektförluster, motorskyddsinställningar och val av säkringar till distributionen. Det möjliggör också snabb och enkel installation och idrifttagning som kan göras av lokal drift och servicepersonal.

Gasturbiner

Våra experter inom Avbrottsfrikraft

David Persson - +46(0)470 705 200

Peter Knutsson - +46(0)470 705 200

Arvid Mårtensson - +46(0)470 705 200

Kontakta oss inom Avbrottsfrikraft:
ups@kraftpowercon.com

Våra senaste inlägg på LinkedIn

Håll dig uppdaterad om allt med KraftPowercon Uninterruptible Power Systems