Kraftverk och eldistribution

Kompletta system för försörjning avbrottsfrikraft inom industrin för ställverk, kontrollutrustning, processtyrning m.m.

Eliminera risken för farliga strömavbrott inom kraftgenerering och kraftdistribution.

Absolut tillgänglighet av reservkraft är en nödvändighet vid generering och distribution av el. Elavbrott och störningar på elnätet kan bli både kostsamma och farliga.

Med över 50 års erfarenhet av att leverera avbrottsfri kraft till det svenska elnätet vet KraftPowercon hur kritiska funktioner ska säkras. Oavsett om det är vattenkraft, kärnkraft, vindkraftverk eller bioeldade kraftverk i din process så vet vi att hur vi skall säkerställa högsta tillgänglighet i alla lägen.

Våra lösningar försörjer till exempel brytare, reläskydd och säkerhetssystem i ställverk, kylning av storskaliga kraftomvandlare och även tillförlitlig smörjning av turbiner.

Power transmission illustration

Full tillgänglighet

Hot Swap moduler

Kompletta fabrikstestade system

KraftPowercon levererar kompletta system för försörjning avbrottsfrikraft inom industrin för ställverk, kontrollutrustning, processtyrning m.m. där kraven är stora på säker drift.

 • Plug-in moduler
  Ger flexibilitet vid anpassning av uteffekt, enkelt underhåll med byte under drift och hög tillgänglighet med parallella moduler.
 • Systemövervakning
  Inbyggd controller som styr och övervakar systemet och aktiverar bypassenheten som kopplar belastningen till alternativt nät i händelse av fel.
 • Kompakt design
  Övervakare, likriktare, distribution och batterier upp till 110V/105Ah i samma kapsling.
 • Avbrottsfri växling
  Växling automatiskt och utan avbrott till alternativnät med bypassenhet.
 • Batteristatus
  Batterikretstest och symmetriövervakning ger goda förutsättningar för tidig upptäckt av fel i batteriet. Batteritemperaturen övervakas och justerar hålladdningsspänningen automatiskt.

Avbrottsfri kraft för motordrift (UMD™)

UMD™ är ett system avsett för avbrottsfri drift av motorer som kan drivas inte bara från det befintliga elnätet, men också från batterierna. UMDTM är ett komplett system som består av batterier och UMD skåp. UMD skåpet i sin tur kan, beroende på behov, innehåller – likriktare, frekvensomriktare för motordrift, frekvensomriktare för UPS, DC/DC-omvandlare, AC och DC fördelning, transformatorer och filter, motorskydd och UPS-fördelning.

DC-System

Systemen är moduluppbyggda för enkelt underhåll och hög flexibilitet. De är i grundutförande komplett med likriktare, batteri, battericentral, distributionscentral och övervakning. Batterierna kan också placeras i fristående ställning. Dess kompakta design gör det möjligt att passa in även i begränsade utrymmen.

Kraftverk och eldistribution

Våra experter inom Avbrottsfrikraft

Peter Knutsson - +46(0)470 705 200

Mats Johansson - +46(0)470 705 200

Kaj Landström - +46(0)470 705 200

Kontakta oss inom Avbrottsfrikraft:
ups@kraftpowercon.com
Håll dig uppdaterad om allt med KraftPowercon Uninterruptible Power Systems
Följ oss på LinkedIn