Laddningslikriktare

Våra laddningslikriktare med övervakningsmöjligheter garanterar möjlighet till reservkraft. De kan bytas ut under drift (hot swap) och har parallella moduler, vilket möjliggör hög tillgänglighet och enkelt underhåll.

Laddningslikriktare för avbrottsfri kraft för applikationer där tillgänglighet har hög prioritet i kraftverk, transformatorstationer och processindustrin.

Dessa laddningslikriktare har utvecklats för att ladda stationära bly- eller alkaliska batterier och leverera grundlasten. De har en robust och pålitlig design för kritiska applikationer. Flera laddningslikriktare kan köras parallellt för att ge ytterligare kapacitet, tillgänglighet och pålitlighet.

En kraftfull övervakningsenhet som kontinuerligt övervakar batterier, likriktare och inkommande matning är inbyggt i likriktaren eller levereras separat. Likriktarens och övervakarens funktioner är separerade, ett fel i den ena påverkar inte den andra.

Laddningslikriktare typ PRX väggskåp upp till 5.4kW

PRX är en familj av laddningslikriktare i 1-fasutförande med inbyggd övervakning och avsedd för väggmontage. Laddningslikriktaren är uppbyggd med likriktar¬moduler av plugin-typ för enkelt underhåll och hög flexibilitet och tillgänglighet. Dess kompakta design gör det möjligt att passa in även i begränsade utrymmen. Övervakningsenhetens tydliga display och överskådliga menysystem gör det lätt och trivsamt att arbeta med. Själva likriktaren kan förses med en eller två likriktarmoduler av plugin-typ. Övervakningsenheten är en funktionsmässigt fristående enhet som kommunicerar med likriktarmodulerna via ett seriellt gränssnitt.

Laddningslikriktare PRX

Laddningslikriktare typ PRX1 golvskåp upp till 10.8kW

PRX1 är en komplett laddningslikriktare bestående av likriktare och övervakningsenhet. För anpassning till önskad kapacitet kan rackenheten bestyckas med upp till fyra moduler. Systemet är moduluppbyggt för enkelt underhåll och hög flexibilitet. Dess kompakta design gör det möjligt att passa in även i begränsade utrymmen. Övervakningsenhetens tydliga display och överskådliga menysystem gör det lätt och trivsamt att arbeta med. Likriktarna är av ”plug-in”-typ och kan parallellkopplas för ökad kapacitet och tillgänglighet.

Laddningslikriktare PRX1

Laddningslikriktare typ PRX3 golvskåp upp till 54kW

PRX3 är en komplett moduluppbyggd laddningslikriktare för total uteffekt upp till 54 kW. Den består av parallellkopplade likriktarmoduler i 3-fasutförande typ PRM3 anpassade för inbyggnad i 19” ramverk, övervakningsenhet PCM2 särskilt anpassad för likströmssystem samt säkringar och brytställen för hög säkerhet och enkelhet vid service och underhåll. Likriktarmodulerna kan parallellkopplas vilket ger flexibel anpassning av uteffekt och möjlighet till redundans.
De kan även bytas under drift (hot swap) med enkelt underhåll och hög tillgänglighet som resultat. Varvtalsstyrda och övervakade fläktar ger låg ljudnivå. Detta tillsammans med övervakningsenhetens tydliga display och överskådliga menysystem gör att den blir lätt och trivsam att arbeta med.

Laddningslikriktare PRX3

Övervakningsenhet typ PCM2

Övervakningsenhet typ PCM2 är en övervakningsenhet avsedd för övervakning och styrning av batteribaserade likströmssystem. Strikt säkerhetstänkande präglar hela produkten. Det visar sig bland annat i väl genomtänkta larmfunktioner, viktiga regleregenskaper som t ex temperaturreglerad hålladdningsspänning samt en operatörspanel med grafisk klartextdisplay baserad på ett enkelt och överskådligt menysystem och larmindikeringar med både lysdiod och klartextmeddelanden. Fjärrlarm via 4 st. fritt konfigurerbara reläer.

Laddningslikriktare

Våra experter

Peter Knutsson - +46(0)470 705 200

Kaj Landström - +46(0)470 705 200

Mats Johansson - +46(0)470 705 200

Avbrottsfri kraft huvudkontor: +46(0)470 705 200

Kontakta oss på:
ups@kraftpowercon.com