Likströmssystem - Power Center

PC05 och PC10 är ett komplett likströmssystem för avbrottsfri försörjning av likspänning för t ex ställverk, kontrollutrustning, processtyrning etc. där det ställs höga krav på säker drift.

Likströmssystem – Power Center

Systemen är moduluppbyggda för enkelt underhåll och hög flexibilitet. De är i grundutförande komplett med likriktare, batteri, battericentral, distributionscentral och övervakning. Batterierna kan också placeras i fristående ställning. Dess kompakta design gör det möjligt att passa in även i begränsade utrymmen.

Kompakt design med batterier integrerade I skåpet eller i fristående ställning. Övervakning av batterier, likriktare och distribution. Status och larm tydligt på övervakningsskärm samt möjlighet till fjärrlarm. Batterikretsprov och övervakning av batterisymmetri för tidig varning vid batterifel.

Plug-in likriktarmoduler ger flexibilitet vid anpassning av uteffekt, enkelt underhåll med byte under drift och hög tillgänglighet med parallella moduler.

Distributionsmodulen har nio säkringar med nollspänningsövervakning, LED-indikering i frontpanel, samt fjärrindikering med växlande larmkontakt.

Lösningar med dubbla system med möjlighet korskopplingar mellan två batterisystem.

Likströmssystem typ PC05

Ett PC05 system tar minimal plats och kan innehålla upp till fyra likriktarmoduler, två distributionsmoduler, battericentral, batterier och övervakningsenhet. Ett 110VDC system kan utrustas med upp till 4x10A likriktarmoduler och 50Ah batterisystem integrerad i ett skåp.

Likströmssytem - Power Center

Likströmssystem typ PC10

Ett PC10 system kan utrustas med ytterligare distributionsmoduler, växelriktare, korskopplingsbrytare för parallell drift av batterier, alarmenhet etc. Ett 110VDC system kan utrustas med upp till 4x10A likriktarmoduler och 100Ah batterisystem integrerad i ett skåp.

Likströmssytem - Power Center
Likströmssytem - Power Center

Våra experter

Peter Knutsson - +46(0)470 705 200

Kaj Landström - +46(0)470 705 200

Mats Johansson - +46(0)470 705 200

Avbrottsfri kraft huvudkontor: +46(0)470 705 200

Kontakta oss på:
ups@kraftpowercon.com

Nordic Market DC-systems