Uninterruptible Motor Drives - UMD™

UMD är ett komplett avbrottsfritt drivsystem för trefas AC-motorer. Avsett för applikationer där kraven på tillgänglighet är höga t.ex. oljepumpar, dammluckor, fläktar m.m.
Uninterruptible variable frequency drive C100

UMD™ är den mest tillförlitliga lösningen för att driva din motor.

Att förse motorer med rätt elkraft under kritiska driftförhållanden är skillnaden mellan vinst och stilleståndskostnader, skillnaden mellan fungerande maskiner i drift och mekaniska haverier, samt skillnaden mellan planerade underhåll och akut service och reparationer.

UMD™ system använder etablerade och fälttestade metoder för avbrottsfri kraft för att uppnå oöverträffad tillgänglighet.

När det helt enkelt måste fungera, har vi lösningen

När du vill säkerställa att kritiska processer som kräver hög tillförlitlighet inte går när, även vid elavbrott eller störningar välj vårt UMD™-system.

UMD™ systemet kör kontinuerligt och växlar omedelbart utan avbrott mellan matning från huvudnätet och batteridrift vid problem med elförsörjningen. Därför kan UMD™ systemet leverera full kraft hela tiden och behovet av återstart med ett ytterligare nödsystem, till exempel DC-motor, försvinner. Snabbare och enklare underhåll genom val av standardkomponenter möjliggör kortare stopp för underhåll.

Detta innebär snabbare start, högre tillgänglighet och minskning av underhållskostnaderna jämfört med ett extra reservkraftssystem eller DC-motor. Eftersom din drift nu kan fortgå säkrare och tillförlitligare, kan du fokusera mera på din kärnverksamhet och öka din lönsamhet.

Integrerad frekvensomriktare erbjuder exakt motorstyrning

UMD™ använder fälttestade, välkända frekvensomriktare med hög kvalité. Alla fördelar med frekvensomriktardrift är applicerbart också för UMD™. Det inkluderar minimerad startström, start på högsta vridmomentet, precis hastighetskontroll, energibesparing etc. Vid direktstart av en induktionsmotor kan startströmmen vara upp till 9 gånger högre än nominell ström. UMD™ med dess interna frekvensomriktare löser detta problem och möjligör användade av motorns fulla potential.

VFD Kurva

Eliminerar enkelfel

UMD™ systemen är designade att undanröja alla enkelfelkällor. Traditionella UPS-system måste vara dubblerade eller överdimensionerade för att uppnå samma säkerhetsnivå.

Kompletta fabrikstestade UMD™ system

UMD™ levereras som ett komplett motordriftsystem. Typtestade enligt IEC, UL, CSA eller andra önskade standarder. Systemet har enkla eller redundanta huvudbrytare, batteriladdare, AC och DC skenor, samt den önskade motordriftsanslutningen. Det kan dessutom kompletteras med avbrottsfri AC och DC till övriga nödvändiga hjälpsystem.

Som ett resultat detta försvinner behovet av flera komplexa och tidskrävande ingenjörsinsatser som till exempel batteridimensionering, beräkning av effektförluster, motorskyddsinställningar och val av säkringar till distributionen. Det möjliggör också snabb och enkel installation och idrifttagning som kan göras av lokal drift och servicepersonal.

Typiska applikationer för UMD™

Våra lösningar är designade för applikationer in kraftgenerering, vatten, vind och olja och gas industri, ofta svåra förhållande och tuffa miljöer. Typiska drifter är pumpar, fläktar, och luckor.

Uninterruptible VFD C100

Avbrottsfri motordrift UMD™ C100

UMD™ C100 är avsedd att tillsammans med externt likspänningssystem tillhandahålla avbrottsfri motordrift. Typiska applikationer är pumpar och fläktar. UMD™ C100 finns i två utföranden beroende på matningsspänning; 110/125VDC alt. 220VDC.

UMD™ System typ C100

Avbrottsfri motordrift UMD™ S400

UMD S400 är ett system avsett för avbrottsfri drift av motorer som kan drivas inte bara från det befintliga elnätet, men också från batterierna. UMD S400 är ett komplett system som består av batterier och UMD skåp. UMD skåpet i sin tur kan, beroende på behov, innehåller – likriktare, frekvensomriktare för motordrift, frekvensomriktare för UPS, DC/DC-omvandlare, AC och DC fördelning, transformatorer och filter, motorskydd och UPS-fördelning.

Applikationer

UMD™ System typ S400
Uninterruptible Motor Drives – UMD

Våra experter

Peter Knutsson - +46(0)470 705 200

David Persson - +46(0)470 705 200

Arvid Mårtensson - +46(0)470 705 200

Kontakta oss på:
ups@kraftpowercon.com