Växelriktare

Vi erbjuder växelriktare med väldigt hög effektivitet för anläggningar där avbrottsfri AC spänning är nödvändig.

Våra växelriktare garanterar högsta tillgänglighet för AC spänning från våra batterisystem och gör er drift både säker och effektiv. Våra robusta växelriktarsystem kan användas i olika kritiska applikationer, som kraftstationer och processindustrier för försörjning av datorer och processtyrning.

De ger ren AC spänning med låg störning, kapabel att bära icke-linjära laster med hög crest factor. Den höga maxströmmen garanterar en säker elförsörjning av AC vid en kortslutning eller överlastsituation.

Tillgängligheten är ytterligare förbättrad genom en bypass-enhet som koppla om till alternativ matning om den ordinarie källan fallerar.

Den modulära designen av våra växelriktarsystem med parallella moduler garanterar högsta tillgänglighet genom n+1 redundans. Vilket ger ger flexibilitet vid anpassning av uteffekt samt enkelt underhåll med möjlighet till byte under drift.

Växelriktarsystem typ PCI05 0.5 – 4kVA

Växelriktarsystem typ PCI05 är avsett för samdrift med likströmssystem där avbrottsfri nätspänning behövs, t.ex. för datorer och processtyrning. Enheten består av en växelriktarmodul typ INVB med inbyggd controller som styr och övervakar systemet samt en bypassenhet som kopplar belastningen till alternativ matning i händelse av fel. Det innehåller även en manuell förbikopplare för säker isolering av växelriktaren vid service och underhåll. PCI05 kan fås med matningsspänning mellan 24 – 220 V DC, med utspänning 115 eller 230VAC, frekvens 50 eller 60Hz och med uteffekt 500 – 4000 VA. Systemet är monterat i ett 19” golvskåp eller väggskåp med externa anslutningar direkt till plint. Det kan även förses med AC-fördelningar som rymmer nio säkringsgrupper vardera.

Växelriktarsystem PCI05

Växelriktarsystem typ PCI10 4 – 48kVA

Växelriktarsystemet PCI10 är ett modulärt system som består av en controller som styr och övervakar systemet, en bypassenhet som kopplar belastningen till alternativ matning i händelse av fel samt en eller flera växelriktarmoduler.

De 4kVA växelriktarmodulerna kan parallellkopplas upp till 12 enheter till en total av 48kVA i stabil och säker elförsörjning. De 4kVA växelriktarmodulerna kan parallellkopplas upp till 12 enheter till en total av 48kVA i stabil och säker elförsörjning. Vid ökade elbehov eller behov av redundans kan systemet anpassas eller utökas när så önskas, utan behov av driftstopp som stoppar din verksamhet då byte under drift är tillgängligt.

Systemet är monterat i ett svängramförsett golvskåp, som, förutom växelriktarmodulerna, innehåller separata säkringar för varje modul, anslutningar för in- och utgående kraft och signaler samt, i vissa fall, en manuell förbikopplare.

Växelriktare PCI10
Växelriktare

Våra experter

Peter Knutsson - +46(0)470 705 200

Kaj Landström - +46(0)470 705 200

Mats Johansson - +46(0)470 705 200

Kontakta oss på:
ups@kraftpowercon.com