Förkromning

En djupare påverkan med vår uppgraderade metallytbehandling

Förändring sker snabbt inom industrin. Efterfrågan på ökad produktkvalitet och komplexa processer är gemensamma påtryckningar i både fordons- och industrisektorn. Kostnadsfokus är avgörande för dina kunder. Att uppgradera dina processer med oss hjälper dig att erbjuda kvalitet på nästa nivå, samtidigt som du sänker dina egna kostnader genom sänkt energiförbrukning för att hålla dig konkurrenskraftig. Och det finns inget behov av en enorm investering.

upp till 90% mindre

Att uppgradera till FlexKraft förbättrar din slutliga produktkvalitet. Dessutom möjliggör en mer stabil process en mer enhetlig tjockleksfördelning med förbättrad avsättning i områden med låg densitet. Detta kan innebära en minskning på 50–90% inom omarbetning.

upp till -40% Ni och -20% Cr

Med ökad effektkvalitet kan du också förbättra din produktionshastighet och ge dig själv mer kapacitet. Vi har sett processförbättringar där nickel behöver 40% mindre tid, dekorativt krom behöver +/-5 % och andra 20 % mindre tid.

upp till 35% sparande

En förbättrad strömförsörjning kan också minska din kemikalie- och energiförbrukning per enhet jämfört med SCR-likriktare. Vi har sett en minskad energiförbrukning på upp till 35 % per enhet med FlexKraft.

Riskera inte din vinstmarginal

Vi vet att många pläteringstillverkare säger att deras nuvarande process är tillräckligt bra och att de inte vill investera i en helt ny serie av likriktare. Men, gamla Tyristorlikriktare som använder likström förbrukar dyrbar energi, kan inte köra med full kraft och slösar bort värdefulla resurser. Dominoeffekten av att använda gamla likriktare kommer att upplevas av dina kunder och dina egna intäkter kan drabbas.

Uppgradera din process till Switch Mode Power Supply

En begränsad investering i att uppgradera dina nuvarande processer kan erbjuda snabb återbetalning. Att byta från Tyristorlikriktare (SCR) till vår Switch Mode Power Supply (SMPS)-FlexKraft kommer att optimera dina produktionsprocesser och säkerställa kvaliteten i den elektriska aspekten. Den kommer också att boosta produktionen, samtidigt som dina totala kostnader för omarbetning och underhåll minskar.

 • Rippel: ≈1%
 • Anybus-anslutning
 • Kontrollnoggrannhet: ±1%
 • Effektivitet: >90%

Processfel

 • Dålig materialgenomträngning
 • Dålig tjocklekskvalitet
 • Utseende med upphöjningar och försänkningar
 • Dålig ytfinish
 • Dålig hårdhet
 • Ojämn deposition i områden med låg densitet

Driftgränser

 • Lång processtid
 • Ökad nuvarande densitet
 • Kräver underhåll
Processförbättringar med en uppgradering från Tyristor till FlexKraft

Förbättrad produktion

 • Bra förankring av material
 • Bra tjocklek och tillväxttid
 • Färre defekter och bättre glans
 • Glansigt utseende
 • Uppnådd hårdhet
 • Tjockleken växer ordentligt i LDA

Förbättrad drift

 • Kortare processtid
 • Minska strömmen
 • Auto-läge

Förbättra din pläteringskvalitet, minska energi- och kemikalieförbrukningen

Att uppgradera till FlexKraft hjälper till att förbättra tjocklek, utseende, glans, hårdhet (hård krom) och genomträngning av material. Dessutom möjliggör en mer stabil process en mer enhetlig tjockleksfördelning med förbättrad avsättning i områden med låg densitet. Detta kan innebära en minskning på 50–90% inom omarbetning. En bättre strömkälla sänker även kemikalie- och energiförbrukningen per enhet jämfört med SCR-likriktare, som är effektivare vid full effekt. Vi har sett en minskad energiförbrukning på upp till 35% per enhet med FlexKraft.

Ökad effektkvalitet kan naturligtvis påskynda din produktionshastighet. I vissa fall har vi sett processförbättringar där nickel behöver 40% mindre tid, dekorativt krom behöver +/-5% och andra 20% mindre tid.

Före FlexKraft

Gröna staplar anger korrekt tjocklek och lila staplar anger inte tillräcklig tjocklek

Efter FlexKraft

Färre defekter och bättre glans

Större tillförlitlighet och användbar data till hands

Effekterna av att uppgradera från Tyristorlikriktare till FlexKraft kan vara enorma och omedelbara. Förutom förbättring av produktkvaliteten så innebär större tillförlitlighet en minskad risk för stillestånd på grund av reparationsbehov. I vissa fall har vi sett 48–52 sparade timmar per månad genom uppgradering.

Du kan också använda data från vår FlexKraft-likriktare proaktivt. Fjärråtkomst till larm, uppdateringar av utrustningsstatus och spänningsdata i realtid kan användas för att minska stilleståndsrisker och optimera produktionen – för att till exempel lägga till kritiska kemikalier i tid.

Vi har kunskapen om Krom

Vår erfarenhet av att samarbeta med värdefulla kunder som du visar att du med en begränsad investering får en snabb avkastning. Förbättrad produktkvalitet, ökad produktion och sänkta kostnader. Vi erbjuder kunskap, innovation och support för att säkerställa en uppgradering som kommer att öka din lönsamhet framöver.

Krom

Våra experter

Tobias Nordström

Manoj Pagar

Kontakta oss på:
highcurrent@kraftpowercon.com

Våra senaste inlägg på LinkedIn

Håll dig uppdaterad med allt vad gäller KraftPowercon Ytbehandling