SmartKraft 2 högspänningsaggregat

Öka elfilter effektiviteten utan att lägga till ytterligare ett fält

Förbättra kontrollen av luftföroreningar samtidigt som du minskar energiförbrukningen

Genom att uppgradera din ESP-kraftaggregat till SmartKraft 2 löser du problem med prestanda, energieffektivitet och integration – samtidigt som du bidrar till att minska utsläppen.

Du behöver inte byta ut hela din installation eller lägga till fler elfilter fält. Det är bara att byta ut det gamla högspänningsaggregatet mot SmartKraft 2 för att få en tillförlitlig och kostnadseffektiv lösning som förbättrar verksamheten och optimerar energiförbrukningen.

Öka tillförlitligheten

Genom att uppgradera till SmartKraft 2 får du bättre drifttid och en mer förutsägbar och lönsam verksamhet.

Minska utsläppen

Genom att uppgradera ditt ESP högspänningsaggregat till SmartKrafft 2 kan du minska utsläppen och uppfylla dagens stränga standarder.

Spara energi

SmartKraft 2 minskar energiförbrukningen samtidigt som den ökar effektiviteten och produktionen, vilket ger en snabb avkastning på din investering.

MicroKraft 4

Automatiskt mer effektiv

SmartKraft 2 har MicroKraft 4 – marknadens mest avancerade styrenhet – inbyggd.

Den justerar automatiskt effekten för optimala resultat, utan behov av manuellt ingripande och oavsett belastning.

Kompakt och platsbesparande design

Spara plats och minska storleken på din installation. SmartKraft 2 väger mindre än 750 kg och dess allt-i-ett-hölje är lämpligt för både inomhus- och utomhusbruk.

Enkel installation och drift

SmartKraft 2 erbjuder fjärrstyrd övervakning, kontroll och dataanalys via kommunikation med din DCS. Användarvänliga pekskärmskontroller finns också att tillgå.

Minskat underhåll

V/I-kurvorna spårar prestanda för enkel felsökning och optimala resultat. Med hög tillgänglighet förlänger SmartKraft 2 kraftaggregat livslängden för komponenter i efterföljande led, vilket minskar underhållsarbetet och driftskostnaderna.

Är du redo att kika på hur du kan förbättra kraftaggregat effektiviteten?

Prata med oss.

Kontakta oss

SmartKraft 2 är en elfilter-lösning som gör det möjligt för alla typer av industrier att övervinna de utmaningar som är förknippade med avlägsnande av partiklar, inklusive eliminering av back corona.

Kolkraftverk

Koleldade kraftverk kommer med en mängd olika utmaningar när det gäller effektiv partikelavskiljning. Askans och gasens egenskaper, inklusive de elektriska egenskaperna, uppvisar stora variationer eftersom kolets kvalitet påverkar resistivitet, partikelstorlek och förmågan att motstå spänning.

Järn och stål, papper och massa

Sinterverks avgaser leder till högre sugtryck som (i kombination med små partiklar, låg fuktighet och höga temperaturer) kan resultera i back corona. Pelletsfabriker har medelhög resistivitet; koksugnar producerar organiska gaser som innehåller tjärånga; pappers- och massaprocesser använder ofta sodapannor där gaserna innehåller svaveloxider som är både fuktiga och sura.

Biomassaeldade kraftverk

Mer effektiv partikelavskiljning hjälper till att avlägsna det fina damm som är förknippat med vissa biomassabränslen. Detta bidrar till att minska återflödet, samtidigt som det minskar risken för brand och explosion (t.ex. vid användning av blast) samt risken för att partiklar från jordbruksavfall fastnar.

Cementfabriker

Det finns många dammutmaningar att hantera i cementfabriker: damm från cementugnar med hög resistens och damm från råkvarnar med låg resistens; kylning av klinker där partiklarna är större och tyngre samt värmeåtervinningssystem som påverkar elfilter resultat.

SmartKraft 2
SmartKraft 2 kraftaggregat